Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Laatimispäivä 16.3.2016

1. Rekisterinpitäjä

Kuvituspalvelu Anita Polkutie (1111483-9)

Pursimiehenkatu 3 as 10

15140 Lahti

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anita Polkutie

p. 045 674 8307

anita.polkutie@phnet.fi

 

3. Rekisterin nimi

Camala:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Camala -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tilausten käsittelyyn ja arkistoimiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

- etunimi, sukunimi, syntymäaika

- postiosoite

- puhelinnumero

- sähköposti

- tilaus- ja laskutustiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Camala:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Ei tietojen luovutusta kolmansille osapuolille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Camala:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu salasanasuojattuun järjestelmään . Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, nimetyt työntekijät.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Camala –verkkokauppa ei kuitenkaan luovuta mitään tietoja kolmansille osapuolille.

 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 


Klarna Checkout
-kauppiaan tiedot